Publicerad 1 oktober 2021

Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

Det bästa alternativet när äldre behöver hjälp är att klara sig på egen hand men ibland är det svårt att veta hur. Därför har Karlstad kommun sedan 2016 arbetat med konceptet fysiska visningsmiljöer som visar välfärdsteknik, digitala tjänster och smarta produkter. För att nå ut till fler har visningsmiljöerna numera blivit digitala.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte och mål

I Karlstad kommuns fysiska visningsmiljöer finns redan idag möjlighet att se och prova olika välfärdstekniska - och digitala tjänster. Där finns också andra produkter som förenklar vardagen, produkter som finns på konsumentmarknaden. Kopplat till visningsmiljöer finns ”tryggsäckar”. Det är väskor med exempelprodukter som förenklar vardagen och som medarbetare tar med sig ut för att visa de äldre.

Karlstad kommuns fysiska visningsmiljöer är prototyper för att visa hur man kan utveckla ”digitalt stödjande hem”. Under 2021 har konceptet av visningsmiljöer utvecklats. Dels finns en digital ingång via karlstad.se som demonstrerar visningsmiljön digitalt, dels finns en mobil visningsmiljö i bibliotekets Karlstadsrum. Slutligen finns också en digital version av prototypen för ”det digitalt stödjande hemmet”, en film som visar hur några av produkterna från visningsmiljön kan underlätta vardagen.

Tack vare en digital ingång till visningsmiljön och filmen för det digitalt stödjande hemmet blir visningsmiljöerna mer tillgängliga.

Genomförande

För den digitala ingången till visningsmiljön via Karlstads webbplats sorterades utbudet ifrån den fysiska miljön. De produkter och tjänster som många besökare varit intresserade av valdes ut. Den mobila visningsmiljön är en sammanfattning av möjligheterna att vara självständig. Alla tjänster går inte att prova men det finns möjlighet att prova flera enklare produkter. Det finns också information och vägledning för fördjupad kunskap.

En film har tagits fram för att visa det digitalt stödjande hemmet. Där har Karlstad kommun utgått från några vanliga vardagliga moment som kan underlättas med stöd av digitala tjänster och smarta produkter. Arbetet har ingått i uppdraget som modellkommun för utveckling av välfärdsteknik och digitala tjänster inom vård- och omsorgsverksamheten. Medarbetare som arbetar i visningsmiljöerna har tillsammans med kommunikatör och delprojektledare arbetat tillsammans med uppdraget.

Arbetet med att digitalisera visningsmiljön kommer att utvecklas ytterligare. Det kommer att finnas surfplattor med filmer om våra välfärdstekniska tjänster, genvägar till den digitala visningsmiljön och det digitalt stödjande hemmet samt allmän information om välfärdteknik i stort. Surfplattorna kommer hemtjänsten att använda tillsammans med utbudet i tryggsäckarna för att informera, väcka nyfikenhet och vägleda kunder mot tjänster som kan ge ökad självständighet och trygghet.

Det här har arbetet lett fram till

I stället för att skapa en digital visningsmiljö gjorde vi det enkelt att ta del av välfärdsteknik, digitala tjänster och smarta produkter. Den nya lösningen via Karlstads webbplats blev billigare att producera, möjlig att förvalta och enkel att ta del av.

De viktigaste slutsatserna

  • För att visa och inspirera, kom ihåg att förenkla och skala av.
  • Göra informationen lättillgängligt genom att kategorisera eller visa tjänster och produkter kopplade till funktion och nytta.

Fördjupning

På Karlstad kommuns webbplats finns information, filmer och möjlighet att se hur de digitala visningsmiljöerna ser ut.

Ny utställning om välfärdsteknik i Karlstadsrummet, Karlstad kommun 

Visningsmiljöerna riktar sig i första hand till personer med behov av stöd ofta relaterat till åldrande.

Digitala visningsmiljöer för smarta hem, Karlstad kommun

Kontaktpersoner

Ann-Sophie Gustafsson
utvecklingsledare, Karlstad kommun Ann-sophie.gustafsson@karlstad.se

Maria Andersson
Enhetschef, Karlstad kommunMaria.andersson8@karlstad.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021
Verksamhetsområde
Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel