Publicerad 9 april 2019

Boende för ensamkommande ungdomar i Söderköping

Söderköpings kommun har tagit ett fortsatt beslut om att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och väntar på sitt asylbesked.

Exemplet i korthet

Söderköpings kommun har beslutat att ensamkommande ungdomar som anvisats kommunen och väntar på sitt asylbesked erbjuds att bo kvar i kommunens boende. Kommunen har också startat integrationscentret Komin i samarbete med civilsamhället. De erbjuder olika typer av aktiviteter vilket skapar möten med nyanlända och etablerade ungdomar.

Bakgrund

Kommunen såg ett behov av att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och väntar på sitt asylbesked. De såg även ett behov av att samverka med civilsamhället och skapa mötesplatser.

Genomförande

Kommunen har tagit beslut om att de ensamkommande ungdomarna som anvisats kommunen och väntar på sitt asylbesked erbjuds att bo kvar i kommunens boende efter att de fyllt 18 år. Beslutet har varit tidsbegränsat och förlängts i kortare perioder, senast till och med den 15 september 2019.

Söderköpings kommun har ett strukturerat samarbete med civilsamhället. De har också dialog med föreningen frivilliga fadderhem som hjälper till att hitta lösningar gällande boende.

Under 2018 startade kommunen integrationscentret Komin som de utformat tillsammans med civilsamhället med stöd av §37a-medel från länsstyrelsen. Komin erbjuder flyktingmottagande enl. bosättningslagen och service och mötesplatser för asylsökande och nyanlända. Där hålls olika aktiviteter i samarbete med bland annat Rädda barnen, Röda Korset, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och Östra Ryds idrottsförening. De har exempelvis läxverkstad, språkcafé och ungdomsgrupper. På alla mötesplatser och aktiviteter deltar både nyanlända och svenska ungdomar. De ordnar också workshopdagar i högstadiet och föreläsningar för allmänheten för att öka förståelsen för nyanländas livsvillkor.

– Integrationscentret ska vara öppet, tillgängligt och en trygg punkt med vuxna på plats, berättar Anna Doll T.f enhetschef integrationscenter. Det skapar ett naturligt möte med ungdomarna där de kan besvara olika frågor och fånga upp om någon mår dåligt. Att öppna upp för frågor och skapa trygghet gynnar alla i samhället, fortsätter Anna.

Det här har arbetet lett fram till

Söderköping hänvisar ungdomar anvisade till kommunen som ensamkommande barn och som fått uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen att ansöka om bistånd i form av boende. Ungdomarna har samma rättigheter att söka bistånd som alla andra hemlösa ungdomar som studerar på gymnasiet och inte har föräldrar som de kan bo hos. Verkställande av bifallsbeslut genomförs av socialnämnden enligt beslutad prioriteringsordning för andrahandskontrakt

– Det finns en bred politisk vilja att möjliggöra för ungdomar med uppehållstillstånd på gymnasielagen att fortsätta sina studier i Söderköping och då är ett ordnat boende en viktig förutsättning, berättar Anna Doll.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Anna Doll
T.f enhetschef Integrationscenter Komin
Söderköping kommun
0121-183 17anna.doll@soderkoping.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel