Artikeln publicerades 22 april 2022

Verktyg för risk- och konfliktanalys

SKR presenterar ett verktyg som i ett tidigt skede kan ge stöd i en risk- och konfliktanalys för förtroendevalda att utsättas för hot och hat. Du får lyssna till tankar och behov från kommuner och regioner som deltagit i utvecklingen av verktyget.

SKR har i nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell med ett systematiskt förebyggande arbete i beslutsprocesser. Utifrån modellen har ett digitalt verktyg utvecklats.

Syftet är att i ett tidigt skede ge stöd i risk- och konfliktanalys. Kunskapen från analyserna kan exempelvis användas när utvecklings- och förändringsprocesser planeras, eller när beslutsprocesserna genomförs.

Nu kan vi presentera verktyget som innehåller tre olika steg. Den bedömda risken i respektive steg utgör behov av att genomföra nästa steg. De tre stegen är

  • Riskbedöma ärenden och frågor.
  • Fördjupad riskbedömning Konfliktanalys i ärende som bedömts ha hög risk.
  • Konflikt- och komplexitetsbedömning.

Medverkande

  • Jan Klauser, Ängelholms kommun
  • Peter Toomar, Västra Götalandsregionen
  • Martin Lidhamn, SKR
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.