7 oktober 2022 kl. 12.00-13.00

Utveckling av Sveriges kommuner och regioners digitaliseringsstrategier

Forskning visar att både kommuners och regioners digitaliseringsstrategier har ett fokus på intern effektivitet snarare än medborgarfokus och innovation. Seminariet presenterar resultatet från två studier och diskuterar konsekvenser för uppnåendet av demokratiskt förankrade målsättningar i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Hur ser den genomsnittliga digitaliseringsstrategin ut bland Sveriges kommuner och regioner?
  • Vilken utveckling ser vi i hur kommuner mål- och resurssätter digitalisering?
  • Hur bör kommuner och regioner arbeta framåt med sina digitaliseringsstrategier?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentation av forskningsresultat och reflektion samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant från kommun eller region samt SKR.

Fler seminarium i serien

21 oktober Integrering av digitalisering i ordinarie styrning

4 november Globala hållbarhetsmål i digitalisering

18 november Hantering av regionernas styrningsarv

2 december Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program .

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR