Artikeln publicerades 8 september 2022

Utveckling av Sveriges kommuner och regioners digitaliseringsstrategier

Forskning visar att både kommuners och regioners digitaliseringsstrategier har ett fokus på intern effektivitet snarare än medborgarfokus och innovation. Seminariet presenterar resultatet från två studier och diskuterar konsekvenser för uppnåendet av demokratiskt förankrade målsättningar i kommuner och regioner.

Filmen är 56 minuter lång.

Innehåll, program

Seminariet innehåller presentation av forskningsresultat och reflektion samt öppnar upp för en generell diskussion. Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Hur ser den genomsnittliga digitaliseringsstrategin ut bland Sveriges kommuner och regioner?
  • Vilken utveckling ser vi i hur kommuner mål- och resurssätter digitalisering?
  • Hur bör kommuner och regioner arbeta framåt med sina digitaliseringsstrategier?

Rapport: Kommunala digitaliseringsstrategiers utveckling

Rapport: Sveriges regioners Digitaliseringsstrategier

Medverkande

Representanter för Göteborgs universitet, VGR, Mölndals stad och SKR

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Om seminarieserien

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter frånforskningskonsortiett baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program .

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.