3 september 2024 till 9 december 2024 kl. 00.00-00.00

Utbildning i individbaserad systematisk uppföljning hösten 2024

SKR erbjuder under hösten en utbildning i individbaserad systematisk uppföljning (ISU) med fokus på att lära genom att göra.

Anmäl dig

Med hjälp av ISU kan verksamheter få kunskap om målgrupper, deras problem och behov, stöd och insatser som erbjuds, samt resultat. Fokus på utbildningen är att lära genom att göra.

Målet är att er verksamhet ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Innehåll/upplägg

Utbildningen består av fyra digitala workshops och en avslutande heldag på plats i Stockholm.

Under utbildningen gör deltagarna en avgränsad uppföljning tillsammans i sin verksamhet.

Utbildningen innehåller korta introduktioner till bland annat vad ISU är, nyttan med arbetssättet och hur verksamheter kan komma vidare i analysarbetet. De teoretiska introduktionerna varvas med praktiska arbetspass, där deltagarna arbetar med sin egen uppföljning med möjlighet till handledning från kursledarna.

En introduktion ges också till Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning, SU-Pilot, och till Excel som verktyg för uppföljning.

Målgrupp

Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare, eller andra medarbetare inom kommuner som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning.

Utbildningen riktar sig till samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten, både myndighetsutövande och utförande verksamheter.

Datum utbildningstillfällen

Digitalt utbildningstillfälle 1: 3 september kl. 09:00-12:00

Digitalt utbildningstillfälle 2: 13 september kl. 09:00-11:30

Digitalt utbildningstillfälle 3: 23 oktober kl. 09.00-10:30

Digitalt utbildningstillfälle 4: 15 november kl. 09:00-11:00

Avslutande utbildningstillfälle på plats i Stockholm: 9 december kl. 09:00-16:00

Anmäl er i team

Eftersom utbildningen bygger på arbetet med en egen uppföljning, som sker både under och mellan utbildningstillfällena, behövs en gemensam intresseanmälan för de personer som ska arbeta tillsammans i ett team göras. Flera team kan anmälas från samma kommun, till exempel från olika verksamheter.

  • Varje team bestämmer vid första utbildningstillfället vilken fråga man vill söka svar på i sin uppföljning.
  • Minst två personer ska delta i utbildningen och samarbeta i ett team för att genomföra en egen uppföljning. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar i en uppföljning. Vi rekommenderar dock att teamet har max sex deltagare.
  • Ett team kan till exempel bestå av enhetschef, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och personal från den verksamhet man vill följa upp. Stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner rekommenderas att anmäla sig tillsammans med representanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen.
  • En gemensam intresseanmälan görs för hela teamet. Vid intresseanmälan behöver namn, befattning, e-postadress och fakturaadress för samtliga deltagare i ett uppföljningsteam anges.

Intresseanmälan senast 23 augusti

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Anmälan sker via den här webbsidan. Sista dag för intresseanmälan till utbildningen är den 23 augusti.

Besked om plats på utbildningen lämnas senast den 27 augusti.

Intresseanmälan är bindande.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen, kontakta Malin Michael:

malin.michael@skr.se

Mer information

Mer om individbaserad systematisk uppföljning

ISU, Kunskapsguiden

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.