9 september 2024 kl. 00.00-00.00

Toppledarprogrammet – ett ledarskapsprogram för högre chefer

SKR:s ledarprogram syftar till att stärka deltagaren i att klara välfärdsuppdraget genom att tolka och hantera utmaningar på olika systemnivåer och genom det egna ledarskapet. Samtidigt ges möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer.

Anmäl dig

Innehåll

Utöver att stärka deltagaren i sin utveckling som ledare erbjuder programmet en plattform för utveckling av deltagarens verksamhet. Stöd ges för att arbeta konkret med deltagarens dilemman och förändringsbehov i den egna organisationen.

Målgrupp

Högre chefer inom kommuner, regioner eller bolag som hanterar komplexa frågor och leder genom andra chefer eller har en tyngre stabschefsroll samt har direkt samverkan med politiken.

Aktuella programdatum

 • Digital introduktion
  • 9 september 2024 klockan15.00-17.00
 • Modul A:
  • Demografi och ekonomi den 23-25 september 2024
 • Digitalt seminarium
  • 28 oktober
 • Modul B:
  • Värderingar den 25 - 27 november
 • Digitalt seminarium
  • 16 december klockan 15.00-17.00
 • Modul C:
  • Hållbarhet den 29 - 31 januari 2025
 • Digitalt seminarium
  • 10 mars 2025 klockan 15.00-17.00
 • Modul D:
  • Innovation och teknisk utveckling den 9 - 11 april 2025

Programmets syfte och innehåll

Modul A – Demografi och ekonomi

Syfte

Att skapa djupare insikt om den demografiska och ekonomiska utvecklingen, dess utmaningar och möjligheter. Gemensamt utforska hur den påverkar behovet av förändring eller anpassning i den egna organisationen och det egna ledarskapet.

Teman

 • Demografi och ekonomi, utmaningar och möjligheter som kompetensförsörjning, migration, pandemi, digitalisering, samverkan m.m.
 • Urbanisering och polarisering (ex. stad/land).
 • Demokrati, politik och välfärd.
 • Den egna organisationens utmaningar och mitt ledarskap.
 • Ledningsgruppens arbete och roll.

Modul B - Värderingar

Syfte

Att skapa djupare insikt om hur värderingar och sociala normer påverkar och påverkas av förändringar i samhället. Gemensamt utforska hur välfärdens organisationer möter och hanterar förväntningar och behov.

Teman

 • Värderingars betydelse (majoritetssamhället, olika grupper ex. generationer, migranter, världen)
  Segregation som ett exempel på en komplex utmaning som utmanar våra värderingar och kräver gränsöverskridande samarbete
 • Synen på människan, vilka värderingar ger våra verksamheter uttryck för i mötet med dem de finns till för?
 • Vad innebär det att gå från produktionslogik till tjänstelogik?
 • Kan systemteori hjälpa oss att utveckla och stärka välfärdens organisationer?
 • Vilka värderingar och bias präglar mig och mitt ledarskap?
 • Motivationens betydelse för framgång.

Modul C – Hållbarhet

Syfte

Att utforska vad som krävs för att hitta balansen mellan dagens behov och morgondagens möjligheter. Vad innebär begreppet hållbarhet för lokalsamhället, min organisation och mitt ledarskap.

Teman

 • Kopplingen mellan det lokala och det globala
 • Systemteori och organisatoriska mellanrum. Hur det blir fel trots att alla gör rätt.
 • Leda större komplexa system
 • Resiliens genom fungerande kommunikation, lyhördhet och reflektion

Modul D – Innovation och teknisk utveckling

Syfte

Att utforska hur nya metoder och nya sätt att tänka kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Vad krävs av min organisation och mitt ledarskap för att lyckas kombinera förvaltning och förnyelse?

Teman

 • Digitalisering och innovation – vad, varför och hur?
 • Beståndsdelar i en hållbar och anpassningsbar organisation
 • Andra arbetssätt
 • Samverkan – att bygga scenarios

Kursledare

Linda Persson Melin, SKR

Marie Blom Niklasson, SKR

Lisa Lindell, SKR

Informationsansvarig

 • Linda Persson Melin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.