Artikeln publicerades 1 juni 2021

Styra och leda för resultat

SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat. Anpassning av innehåll och tema görs efter lokala behov. Tidpunkt för seminariet utgår ifrån kommunens och regionens behov.

Exempel på teman för föreläsningarna är

  • mål- och resultatstyrning
  • den så kallade styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.

I vilket sammanhang föreläsningen eller seminariet ingår avgörs lokalt. Uppdraget kan genomföras som en del i pågående kvalitetsarbetet, ett lokalt utbildningsprogram, eller lokalt utvecklingsarbete som genomförs.

Genomförandet utgår från behov och önskemål från kommunen eller regionen. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.

Målgrupp

Målgrupper för föreläsningarna är förtroendevalda, ledande tjänstepersoner samt medarbetare som har särskilt ansvar för kommun-/regionövergripande styrning. Alla deltagare får tillgång till presentationer efter seminariet.

Seminariets genomförande

  • Alla seminarier genomförs digitalt i verktyget Zoom eller Teams.
  • Deltagarna kopplar upp sig på en egena dator.
  • Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR.

Kursledare

Leif Eldås och Linda Nordberg på avdelningen för ekonomi och styrning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehåll och anmälan:

Linda Nordberg, handläggare

linda.nordberg@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR