24 september 2024 kl. 09.30-16.30

Sotningskonferensen 2024

På konferensen samlar vi ansvariga och utförare för erfarenhetsutbyte och diskussioner runt de gemensamma uppgifterna rengöring och brandskyddskontroll.

Sotningskonferensen arrangeras av SKR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Program och anmälan till Sotningskonferensen 2024, MSB

Innehåll

Årets konferens fokuserar på olika perspektiv av upphandling av sotning. Konferensen arrangeras vartannat år. Syftet med konferensen är att samla ansvariga och utförare för erfarenhetsutbyte och diskussioner runt de gemensamma uppgifterna rengöring och brandskyddskontroll.

Målgrupp

Kommunala räddningstjänster, medarbetare inom kommunen som arbetar med sotningsfrågor – rengöring och brandskyddskontroll.

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.