5 maj 2025 till 6 maj 2025 kl. 00.00-00.00

Skolriksdag 2025

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är mötesplatsen för dig som leder och styr skolan.

Om konferensen

SKR arrangerar Skolriksdagen vartannat år sedan 1989. Syftet med konferensen är att tillsammans knyta kontakter, diskutera angelägna frågor samt ta del av ny kunskap och lärande exempel.

Programmet består både av gemensamma föreläsningar och parallella seminarier. För förtroendevalda erbjuder vi partigruppsmöten där du ges möjlighet att diskutera skolfrågor med partikollegor från hela landet.

Anmälan

Anmälan öppnas i december 2024.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning och rektorer med ansvar för förskola, skola och vuxenutbildning.

Program

Information om programmet presenteras i samband med att anmälan öppnas.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.