21 november 2024 kl. 13.00-15.00

Skoljuridik för administrativ personal i gymnasieskolan (del 2)

Under kursens tre webbsända tillfällen, går vi igenom viktiga delar i relevant lagstiftning bland annat bestämmelser i skollag, kommunallag, förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslag.

Innehåll

Det administrativa arbetet inom skolverksamheten ställer krav på juridisk kunskap inom flera olika områden, bland annat inom skoljuridiken och förvaltningsrätten.

Målgrupp

 • Du som arbetar administrativt lokalt och centralt med skolfrågor inom gymnasieskolan.
 • Inga direkta förkunskaper krävs.

Preliminära programpunkter

Under kursen exemplifierar vi med konkreta exempel och rättsfall och går bland annat igenom de olika regelverk som är viktiga inom skolan. Vi berör särskilt följande:

 • rätten till utbildning
 • skolan i en kommunal kontext
 • interkommunal ersättning, inackorderingsbidrag och elevresor
 • ansvaret för kommunen som huvudman respektive rektors ansvar
 • nämndens och rektors beslutanderätt respektive möjlighet till delegering
 • ansvarsfrågor och vad som händer när det blir fel
 • förvaltningslagens bestämmelser såsom överklagandemöjligheter
 • offentlighet och sekretess.

En kurs uppdelad på tre tillfällen

Kursen webbsänds vid tre olika tillfällen. En anmälan görs och en kursavgift gäller för en heldagskurs uppdelad på tre tillfällen. Aktuella webbsändningar hålls den 12 november (del 1), den 21november (del 2) och den 29 november (del 3).

Medverkande

 • Förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Mia Hemmestad, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Anna Tammelin, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Sändningslänken är personlig och krävs för att delta
 • Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Anna Tammelin
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.