22 oktober 2024 kl. 13.00-15.00

Skoljuridik för administrativ personal i grundskolan (del 3)

Under kursens tre tillfällen går vi igenom viktiga delar i relevant lagstiftning bland annat bestämmelser i skollag, kommunallag, förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslag.

Innehåll

Det administrativa arbetet inom skolverksamheten ställer krav på juridisk kunskap inom flera olika områden, bland annat inom skoljuridiken och förvaltningsrätten.

Vi går under kursen igenom bland annat de olika regelverk som är viktiga inom skolan.

Målgrupp

 • Du som arbetar administrativt lokalt och centralt med skolfrågor inom grundskolan
 • Inga förkunskaper krävs för att delta.

Preliminärt program

Vi exemplifierar med konkreta exempel och rättsfall och berör bland annat

 • rätten till utbildning och skolpliktsbevakning
 • skolan i en kommunal kontext
 • rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt
 • skolgång när elever varaktigt vistas utomlands
 • ansvaret för kommunen som huvudman respektive rektors ansvar
 • nämndens och rektors beslutanderätt respektive möjlighet till delegering
 • ansvarsfrågor och vad som händer när det blir fel
 • förvaltningslagens bestämmelser såsom överklagandemöjligheter
 • offentlighet och sekretess.

Kursens tre delar webbsänds vid tre olika tillfällen

En anmälan görs och en kursavgift gäller för alla tre tillfällen. Kursen webbsänds den 8 oktober (del 1), den16 oktober (del 2) och den 22 oktober (del 3).

Medverkande

 • Förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Mia Hemmestad, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Anna Tammelin, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Sändningslänken är personlig och krävs för att delta
 • Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.