12 november 2024 kl. 10.00-15.00

Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro - insatser för medarbetare

Utbildningen går igenom olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken.

Mer information och anmälan

Uppdrag Psykisk hälsa har mer information om utbildningen.

Riskorienterat arbetssätt - insatser för medarbetare, Uppdrag Psykisk Hälsa

Målgrupp

  • Verksamhetschefer
  • HR-chefer
  • HR-strateger
  • HR-partner
  • HR-specialister
  • HR-experter
  • HR-konsulter i kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.