11 september 2024 kl. 09.00-11.00

Portföljstyrning för ändamålsenlig digitalisering - framdrift genom överblickbarhet och prioritering

I en tid då digitalisering är en nyckel till framgång, är portföljstyrning avgörande för att säkerställa nytta och rätt balans i utvecklingsarbetet. Du får lyssna till Johan Magnusson från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som belyser portföljstyrningen utifrån ett forskningsperspektiv.

Praktisk information

Evenemanget spelas in kommer att finnas tillgängligt för alla anmälda deltagare i 14 dagar. Dokumentation och inspelad sändning skickas ut någon dag efter att seminariet ägt rum.

Anmälan

Seminariet anordnas inom ramen för Kompetensforum, Adda. Anmälan görs på Addas webbplats.

Portföljstyrning för digitalisering — Adda

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.