3 oktober 2024 till 4 oktober 2024 kl. 12.00-13.00

Nätverkskonferens för näringslivsansvariga i kommuner och regioner

Under två dagar fördjupar vi oss i näringslivets strukturomvandling. Vad kan vi lära av historien, hur behöver vi agera idag och vad väntar oss framöver?

Anmäl dig

Innehåll

Tema för konferensen är strukturomvandling. Vi möter forskningen, företag, statliga aktörer och naturligtvis kommunala exempel för att diskutera och lära.

Program presenteras efter sommaren.

Målgrupp

Kommunala och regionala näringslivsansvariga.

Medverkande

Uppdateras längre fram med namn på medverkande.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.