8 oktober 2024 kl. 09.00-16.00

Mot framtidens socialtjänst med hjälp av beprövade digitala tjänster och innovation med AI

SKR berättar om det arbete som pågår inom SKR-koncernen (SKR, Inera och Adda) med handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering (Handslaget)

Innehåll

Handslaget syftar till ett starkare kommungemensamt digitaliseringsarbete för en bättre välfärd. Seminariet kommer att bestå av föredrag och panelsamtal.

Anmälan och mer information

Seminariet anordnas inom ramen för Kompetensforum. Mer information och anmälan på Addas webbplats:

Mer information och anmälan

Målgrupp

  • Socialchefer, digitaliseringschefer och förtroendevalda
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Praktisk information

Seminarium spelas in. Evenemanget spelas in kommer att finnas tillgängligt för alla anmälda deltagare i 14 dagar. Dokumentation och inspelad sändning kommer att skickas ut någon dag efter att seminariet ägt rum.

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.