Artikeln publicerades 1 juni 2022

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering, med Malin Lindelöw.

Anmäl dig

SKR och Adda Kompetens har i samarbete med Malin Lindelöw tagit fram en utbildning i Kompetensbaserad rekrytering som riktar sig till kommuner och regioner.

Kompetensbaserad rekrytering är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som inte diskriminerar. Utbildningen ger en teoretisk underbyggnad och många praktiska verktyg som stödjer rekryteringsprocessen. Målet är att bli en attraktiv arbetsgivare och ha engagerade medarbetare, med rätt person på rätt plats.

Malin Lindelöw är fil dr i psykologi och har sedan mer än 20 år tillbaka arbetat som konsult med inriktning mot rekrytering och kompetensförsörjning. Utbildningen bygger till stor del på Malin Lindelöws bok, Kompetensbaserad personalstrategi.

Utbildningen består av 12 avsnitt (+2 avsnitt med fördjupningsmaterial) och tar cirka 2 dagar att genomföra. Du har tillgång till utbildningen i 60 dagar. Du kan pausa och återuppta utbildningen när det passar dig under denna period.

Målgrupp

HR och chefer som arbetar med rekrytering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.