28 augusti 2024 kl. 15.00-16.00

Kommunfondens seminarium – Fondverksamheten och medskick till verksamhetsplanering 2025

Välkommen till Kommunfondens medlemsexklusiva seminarium om fondverksamheten!

Anmäl dig

Innehåll

Du kommer få information om vad som händer och sker i Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) samt att fondstyrelsen vill ha dina tankar och idéer inför verksamhetsplaneringen 2025.

Seminariet är digitalt men de som vill och kan följa seminariet tillsammans i ett konferensrum på SKR. Detta så att alla kan delta på lika villkor oavsett om du är med från hemmaplan eller på plats. Efter seminariet kommer de som är på plats ha möjlighet till eftersnack och mingel där flera från Kommunfondens styrelse och SKR:s kansli kommer vara med.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller använder kommunala lokaler.

Program

Inledning

Erika Ågren, Sandvikens kommun, som är Kommunfondens ordförande och Saija Thacker, SKR:s kansliansvarige, hälsar alla välkomna och berättar om Kommunfonden.

Exposé över genomförda projekt och aktiviteter

Saija Thacker berättar kort om genomförda projekt och aktiviteter.

Information om pågående och kommande projekt och aktiviteter

Saija Thacker berättar om pågående projekt vad som är på gång under hösten 2024.

Medskick till verksamhetsplaneringen 2025

Alla deltagare ges möjlighet att lämna medskick avseende vilka projektinriktningar och/eller aktiviteter som bör prioriteras under 2025. Utifrån dessa medskick arbetar styrelsen vidare med prioriteringar och beslut om vad som ska genomföras.

Medverkande

  • Saija Thacker, handläggare SKR och kansliansvarig för Kommunfonden.
  • Erika Ågren, teknisk chef i Sandvikens kommun och styrelseordförande i Kommunfonden.

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.