Artikeln publicerades 17 oktober 2022

Introduktion om hot och hat som riktas mot förtroendevalda

SKR erbjuder en introduktion som ger dig kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Utbildningen vänder sig i första hand till tjänstepersoner som inte tidigare har arbetat med dessa frågor. Introduktionen är digital och ger dig tillgång till inspelade föreläsningar, webbinarium samt en guide till relevanta tjänster och verktyg.

Anmäl dig

Utöver denna digitala introduktion har vi sammanställt kostnadsfria relevanta verktyg, Det går att anmäla sig till denna utbildning under hösten 2022 och våren 2023.

Målgrupp

 • Tjänstepersoner inom kommun eller region som arbetar med säkerhetsfrågor.
 • Andra tjänstepersoner som arbetar med stöd till förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Introduktionens innehåll

Samarbetsrum för trygghets och säkerhetsfrågor

Du får en inbjudan till ett samarbetsrum kring Trygghetsfrågor i kommuner och regioner. Här kan du ställa frågor, bidra med dina synpunkter och goda exempel från arbetet lokalt.

Föreläsningar

Motverka hat och hot mot förtroendevalda

1. En föreläsning i tre delar om orsaker och risker i en polariserad samhällsdebatt och om olika typer av förövare. Det tredje och avslutande avsnittet handlar om metoder för att bemöta aggression samt verktyg för att motverka trakasserier, hat och hot mot förtroendevalda.

Föreläsare: Alexander Tilly, Leg. Psykolog och expert inom området konflikter, hot och våld.
Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken

2. En föreläsning om påstridiga människor (med rättshaveristiskt beteende) och utmaningar med att möta dem i arbetet som offentligt person. I föreläsningen ges råd på olika förhållningssätt, och bemötande.

Föreläsare: Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare.

Webbinarium

SKR genomför kontinuerligt webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda. Inom ramen för introduktionen ingår tre kommande webbinarium under hösten 2022.

Ett urval av länkar till relevanta tjänster på SKR:s webbplats

 • Riskguiden – ett digitalt verktyg som på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.
 • Demokratiresan – en podcast om demokrati.
 • SKR:s publikationer: Skrifter och filmer som berör förtroendevaldas trygghet och säkerhet.
 • Trygg som förtroendevald – en webbutbildning som riktar sig till förtroendevalda och handlar om vikten av att vara riskmedveten och förbereda sig på risker och hur de kan förebyggas och hur de kan hanteras.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.