17 september 2024 kl. 10.00-11.00

Förebygga hot och hat vid komplexa samhällsfrågor

Förändringar i välfärdstjänster och förändring i samhällsbyggnad är två frågor som väcker engagemang och som riskerar att skapa konflikt och spänning. SKR har utvecklat en arbetssätt som kan vara ett stöd i hur kommuner och regioner kan arbeta för att hitta lösningar tillsammans med de som berörs av frågan. Kan det vara en möjlighet för att förebygga att hat och hot uppstår?

Anmäl dig

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig i sex månader för alla anmälda deltagare.

Innehåll

I den typen av frågor kan det finnas behov av att berörda medborgare involveras på ett tidigt stadium. Medborgardialog är ett sätt att göra det på, men arbetssättet måste anpassas efter frågan och situationen.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Medverkande

  • Ulrika Stöök, Utvecklingsledare, SKR
  • Martin Sande, Dialogues
  • Representant från kommun eller region

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare
  • Ulrika Stöök
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.