Artikeln publicerades 1 juli 2022

Avtalskonferens kring överenskommelse om förändrat pensionsavtal AKAP-KR och KAP-KL

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjöd in till en webbkonferens gällande den överenskommelse om pension som tecknats mellan parterna i december 2021 och vad som kommer att gälla för de som får möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR.

Målgrupp

 • Pensionsstrateger
 • Pensionshandläggare och personal- och förhandlingschefer i kommuner, regioner
 • Arbetsgivare inom Sobona.

Program

 • Övergripande information kring pensionsavtalen
 • Arbetsgivarens ansvar – medarbetarens möjligheter
 • Valprocess – tidplan/kommunikation
 • Vilka omfattas av valmöjlighet?
 • Vilka omfattas automatiskt av AKAP-KR?
 • Särskilt om PA-KFS 09/T
 • Sammanfattning

Medverkande

 • Niklas Gillhög
 • Johannes Isaksson
 • Marie Ståhl
 • Erik Lardenäs

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.