Artikeln publicerades 30 mars 2021

Allmänna bestämmelser (AB) för chefer

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om de vanligast förekommande frågorna rörande anställningsvillkoren i kommun och region. Utbildningen utgår från kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB.

Utbildningen beskriver det nu gällande avtalet AB 20 och är från februari 2023 en ny utbildning med uppdaterad pedagogik och utseende som gör det lättare att ta till sig materialet.

Innehåll

  • Grundläggande kunskap om anställningsvillkor
  • Utbildningen ger en beskrivning av SKRs och Sobonas avtalskonstruktion, det vill säga hur Huvudöverenskommelsen, AB och bilagor hänger ihop.
  • Den förklarar samspelet mellan lagstiftning och kollektivavtal inom en rad områden som är centrala för den som är chef med personalansvar.
  • Utbildningen består av fakta om olika villkor och regler i lag och kollektivavtal och varvas med övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är chef med arbetsgivaransvar eller motsvarande men kan även fungera som introduktion för dig som arbetar med personalfrågor. Om du arbetar i ett Sobona-företag så är utbildningen relevant om ni är ett företag som tillämpar kollektivavtalen som är gemensamma med SKR.

Anmäl dig

Utbildningens upplägg

Utbildningen kan genomföras i valfri takt.

Utbildningen i AB för chefer är framtagen gemensamt av SKR och Adda. Du anmäler dig och genomför utbildningen via Adda. SKR ansvarar för att all fakta i utbildningen är relevant och uppdaterad.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.