Artikeln publicerades 30 mars 2021

Allmänna bestämmelser (AB) för chefer

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är chef med arbetsgivaransvar eller motsvarande men kan även fungera som introduktion för dig som arbetar med personalfrågor.

Anmäl mig till webbutbildningen i Allmänna bestämmelser (AB) för chefer

Utbildningens upplägg

Utbildningen kan genomföras i valfri takt.

Utbildningen i AB för chefer är framtagen gemensamt av SKR och Adda. Du anmäler dig och genomför utbildningen via Adda. SKR ansvarar för att all fakta i utbildningen är relevant och uppdaterad.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset