Hitta evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s kurser, konferenser och andra evenemang.

Din sökning på allt resulterade i 7 träffar inom Revision.

Du har aktiva filter, så du kanske inte ser hela sökresultatet. Nollställ alla filter

Filter

Verksamhetsområde

Ämne (aktiv)

Typ av evenemang

 1. måndag
  8
  nov

  Revision i kommunala aktiebolag - utbildningskonferens för bolagsledningar

  En utbildningskonferens för bolagsledningar och dig som arbetar med ägarfrågor i kommuner och regioner. Under denna konferens diskuteras hur revisionen i kommunala bolag är tänkt att fungera och vad som kan utvecklas för att stärka revisionen så den skapar största möjliga nytta.

  Datum
  8 november 2021
  Tid
  13.00 – 15.00
  Typ av evenemang
  Utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 2. Online

  Upphandling av revisionstjänster

  De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 3. Online

  God revisionssed i kommunal verksamhet

  Seminariet handlar om olika delar av god revisionssed. Vid seminariet deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 4. Online

  Lekmannarevision i kommunala aktiebolag

  Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt bolag är att för ägarens, fullmäktiges, räkning granska om bolaget arbetar enligt ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Seminariet ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 5. Online

  Revision i kommunala samverkansorgan

  Kommunens eller regionens revisorer har ofta även uppdrag att vara lekmannarevisorer eller revisorer i delägda kommunala aktiebolag, gemensamma stiftelser, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund. Dessa uppdrag skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det kommunala revisionsuppdraget.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision

Visa fler sökresultat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset