Publicerad 28 mars 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse HÖK 24 med OFR:s förbundsområde Läkare och Med stud 24 med OFR:s förbundsområde Läkare

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – träffade den 28 mars 2024 Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med OFR:s förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också överenskommelse om avtalet Med stud 24.

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 24) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 24:08).

HÖK 24 innebär att parterna har enats om ett 1-årigt avtal med löpperiod 2024-04-01 till 2025-03-31. Löneöversynen 2024 innehåller ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 3,3 procent för 2024.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.