Publicerad 28 mars 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse
HÖK T med AkademikerAlliansen

Mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 28 mars 2024 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2024-04-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen samt
redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och
ändringar i HÖK T inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i
Allmänna bestämmelser (AB 24) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 24:08).

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Klas Bergström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.