Publicerad 6 november 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.

I anslutning till kommunaliseringen 1991 av lärarpersonal träffades bland annat övergångsbestämmelser för arbetstagare grupp 1 som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Se HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, Centrala och lokala protokollsanteckningar, Övriga anteckningar, punkten 8. Bestämmelsen finns i bilaga 4 till HÖK 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

För arbetstagare som får ersättning enligt punkt 8 c i bilagan ska ett tillägg med 81 procent utges på ersättningens grundbelopp från och med den 1 januari 2024.

Informationsansvarig

  • Marie Ståhl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.