Publicerad 6 februari 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PA-KL

Genom överenskommelsen anpassas samordningsåldern i PA-KL och i de därefter träffade pensionsöverenskommelserna till nya åldersgränser i allmän pension och socialförsäkringsförmåner. Justeringarna gäller enbart för födda 1958 och senare som berörs av de höjda åldrarna för garantipension respektive sjukersättning. Överenskommelsen gäller tillsvidare från och med den 1 januari 2023.

Informationsansvarig

  • Marie Ståhl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.