Publicerad 9 juni 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 23:23.

Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023

Enligt överenskommelse i gällande HÖK med samtliga motparter justeras nivåer för vissa särskilda ersättningar i enlighet med industrins märke om 4,1 %.

Uppräkningen gäller från den 1 april 2023. I samtliga angivna avtal och bilagor justeras nivå för O-tillägg samt i bilaga R ersättningar som motsvarar O-tillägg. I BEA och BUI räknas ersättning för jour och beredskap upp, i BAL och BUI ersättning för förskjuten arbetstid, i BEA, BAL och BUI ersättning för färdtid. Även belopp som utgör tak för semesterlönetillägg, ferielönetillägg samt uppehållslönetillägg eller motsvarande i AB, Bilaga M och U samt PAN räknas upp. I PAN räknas även belopp upp för jour och lägsta lön. Utrymme för löneöversyn 2023 har fastställts för PAN.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare
  • Donovan Häll
    Förhandlare
  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.