Publicerad 8 november 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om familjeskydd i AKAP-KR

Parterna har träffat överenskommelse om att tillföra familjeskydd till
AKAP-KR med giltighet från och med den 1 januari 2024.

Familjeskydd ger förmån till dels en arbetstagares efterlevande vuxen, dels en arbetstagares efterlevande barn.

Försäkringsvillkoren för familjeskyddet är likalydande med det familjeskydd som gällt för AKAP-KL.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.