Publicerad 30 oktober 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 21 – samt AB:s Bilaga M med OFR:s förbundsområde Lärare

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade i januari 2023 samt maj 2023 överenskommelser om flertal ändringar i gällande centrala kollektivavtal. Ändringarna enligt detta cirkulär rör dessa sedan tidigare kommunicerade överenskommelser om dygnsvilobestämmelser som nu införts i kollektivavtalen HÖK 21 med OFR:s förbundsområde Lärare samt Bilaga M.

Samtliga parter har också träffat en separat tilläggsöverenskommelse om
möjlighet att begära dispens från AB § 13 mom. 5 i samband med planerad
arbetstidsförläggning. Tilläggsöverenskommelsen träder i kraft 1 februari
2024.

Överenskommelsen innebär att ändrade och skärpta regler för dygnsvila och arbetstidens förläggning gäller för OFR:s avtalsområde Lärare enligt följande:

  • För arbetstagare med villkor enligt Allmänna Bestämmelser (AB)
    gäller ändringarna och tilläggen från och med 1 oktober 2023.
  • För arbetstagare med villkor enligt Bilaga M gäller ändringar och
    tillägg från och med 1 juli 2024.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Pia Murphy
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.