Publicerad 8 november 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar avseende särskild
avtalspension i AKAP-KR samt KAP-KL

I AKAP-KR, bilaga 3, centrala protokollsanteckningar, punkt 8, anges att parterna är överens om att fortlöpande justera den ålder intill vilken överenskommen särskild avtalspension ska betalas, så att den följer den tidpunkt då sjukersättning kan lämnas enligt SFB. Tidpunkten för sjukersättning har ändrats till 66 år.

Parterna har träffat överenskommelse om att åldern intill vilken hel
överenskommen särskild avtalspension i vart fall ska utbetalas höjs från 65
till 66 år i AKAP-KR och KAP-KL.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.