Publicerad 5 april 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse med Läkarförbundet om garanterat utfall i löneöversynen 2023

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med OFRs förbundsområde Läkare och fastställt att det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen i löneöversynen 2023 utgörs av 4,1 procent.

Överenskommelsen innebär inte att det föreligger någon rekommendation om att träffa ny LOK.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare
  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.