Publicerad 9 februari 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Internränta för år 2024 är ersatt av 24:13.

Visa det här daterade cirkuläret

Internränta för år 2024

Internräntan föreslås för år 2024 att vara 2,5 procent. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2023 som är 1,25 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.