Publicerad 27 februari 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 22:13.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskade­ersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommen­dation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador som orsakats av kända fordon. Enligt avtalet ska ersättnings­beloppen indexuppräknas en gång per år.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.