Publicerad 6 juli 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2023 nr 32 om påstått brott mot Allmänna Bestämmelser § 11

Sveriges Lärare stämde Mjölby kommun i Arbetsdomstolen för påstått brott mot Allmänna bestämmelser § 11. Förbundet gjorde gällande att kommunen hade utdelat en skriftlig varning i strid med kollektivavtalet. Kommunen bestred talan och biträddes av SKR:s arbetsrättsjurister i Arbetsdomstolen.

Informationsansvarig

  • Emmy Eriksson
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.