Publicerad 5 april 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Alternativa pensionslösningar

I och med ikraftträdandet av AKAP-KR den 1 januari 2023 har förutsättningarna för att träffa överenskommelser om andra pensionslösningar än de som följer av kollektivavtalet väsentligt förändrats och begränsats.

Detta cirkulär innehåller beskrivningar av nu gällande regelverk, samt information om hur arbetsgivare vid behov kan arbeta med tjänstepensionsinstrumentet i olika situationer.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.