Publicerad 30 september 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade i december 2021 överenskommelser om flertal ändringar i mellan parterna gällande centrala kollektivavtal.

En av dessa ändringar rörde punkten om ’Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom’. Ändringen träder i kraft 2022-10-01 HÖK 22 OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) uppdaterades med nämnda ändring i samband med tecknandet av HÖK 22.

I samband med centrala parters överenskommelse den 20:e december 2021 tecknades även nytt pensionsavtal. Som en följd därav uppdateras HÖK med punkt om ’Löneväxling enligt KAP-KL och AKAP-KR’.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.