Publicerad 29 september 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Premie för TGL-KL 2023

Premien för TGL-KL 2023 är oförändrad jämfört med 2022.

Informationsansvarig

  • Marie Ståhl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR