Publicerad 30 november 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2023

I detta cirkulär ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den 29 november 2022 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2023.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.