Publicerad 1 juni 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20

Inom ramen för överenskommelse om AB 20 infördes möjlighet att tillämpa projektanställning.

Detta cirkulär innehåller kompletterande rådgivning för gränsdragning kring tillämpning av anställningsformen projektanställning i AB 20 § 4 mom. 3 d). Ytterligare information kring tillämpning av projektanställning finns i kommentaren till AB 20.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.