Publicerad 11 februari 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Internränta för år 2023

Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2022 som är 1,0 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.