Publicerad 5 oktober 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information angående bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund bildar en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Denna information är en partsgemensam rådgivning samt frågor och svar med anledning av några praktiska konsekvenser som den nya organiseringen får, bland annat vad gäller hanteringen av löneöversynen 2023 och lokala kollektivavtal.

Informationsansvarig

  • Pia Murphy
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.