Publicerad 24 november 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2023 är ersatt av 23:54.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2023

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.