Publicerad 17 februari 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

I cirkulär 22:06 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

För att länkarna i filen ska fungera: spara ner filen på din dator och öppna den med Acrobat eller Acrobat Reader.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.