Publicerad 20 juni 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för år 2022

I cirkulär 22:23 beskrivs bakgrunden till 2022 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. SKR:s VD har fattat beslut om riktlinjerna, som heter ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2022)”.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.