Publicerad 9 september 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändring i föräldraledighetslagen från och med den 2 augusti 2022

Som ett led i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörig-vårdare, det så kallade balansdirektivet, beslutade Riksdagen den 21 juni om ändringar i föräldraledighetslagen. Ändringarna trädde i kraft den 2 augusti 2022.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.