Publicerad 24 maj 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen om ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA. Parterna har också överenskommit om redaktionella ändringar i Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.

Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.