Publicerad 28 juni 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtal)

Parterna har enats om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtalet). Ändringen innebär främst att Sobona från 1 juli 2022 blir part på avtalet samt att fackförbundet Brandmännens Riksförbund (BRF) även omfattas av avtalet. Utöver detta har det gjorts ändringar av redaktionell karaktär. Läkarförbundet fattar beslut om att anta avtalet i augusti 2022.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.