Publicerad 9 juni 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet

Den 29 juni 2022 träder vissa ändringar i kraft i lagen om anställningsskydd (LAS) och några andra lagar. Ändringarna görs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet) i Sverige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.