Publicerad 23 december 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Prolongering av Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds- områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra har kommit överens om prolongering av Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR.

Prolongeringen innebär att avtalet gäller 2022-01-01–2022-09-30.

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.