Publicerad 30 september 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Premie för TGL-KL 2022

KPA Tjänstepension AB:s styrelse har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, för år 2022 ska vara 0,017 procent av årslönesumman. Den är alltså oförändrad jämfört med 2021.

Informationsansvarig

  • Annika Bjursell
    Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset